GOSHEN

서울특별시 강남구 청담동 88-23 고센 

1F 88-23 CHEONGDAM-DONG GANGNAM-GU

   

CAFE GOSHEN  

T. 02. 515. 1863     F. 02. 511. 1839

   

DESIGN GOSHEN

T. 02. 514. 1838     F. 02. 511. 1839

약도.png
Injeolmi Mountain

인절미 마운틴 따끈한 인절미 위에 콩가루를 뿌리고 아이스크림을 올린 고센만의 디저트 메뉴